Kuruluş Politikası

           Gemi ekipmanları imalatı, çelik konstrüksiyon imalatı, platform Izgarası imalatı, metalden mamul parça ve bağlantı ekipmanları imalatı alanında faaliyet gösteren firmamız, Entegre Yönetim Sistemi’ni en üst düzeye ulaştırabilmek için aşağıdaki hususlar doğrultusunda politikasını belirlemiştir.

* Sürdürülebilir gelişme için çalışma yaparak müşteri beklentilerini karşılamak.
* Tüm satın alma, üretim, pazarlama, servis süreçlerini kayıt altında tutup doğru bilgi akışını sağlamak.
* Yaralanma ve sağlık sorunlarını ve çevresel kirlenmeyi önlemek.
* Çevresel kirlenmeyi önlemek.
* İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yükümlü olduğu yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymak.
* Önleyici bir yaklaşımla, iş sağlığı ve güvenliği ve çevresel riskleri ortadan kaldırmak ya da kabul edilebilir seviyelere indirmek.
* Etkin kaynak kullanımı ile enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirmek.
* Üretim ve hizmetlerini sürekli iyileştirmek.