Kuruluş Politikası

           Gemi ekipmanları imalatı alanında faaliyet gösteren firmamız, kalıcı başarının yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirmesiyle sağlanacağına inanmaktadır.

           Bu nedenle

* Riskleri ve fırsatları etkin şekilde yöneterek tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
* Müşterilerimizin beklentilerini karşılamayı ve müşteri memnuniyetini arttırmayı,
* Tüm faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası yasal şartlara uygun olarak yürütmeyi,
* İş sağlığı ve güvenliği ile çevre ile ilgili yükümlü olduğu yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymayı,
* Etkin kaynak kullanımı ile enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirmeyi,
* Kalite, İSG ve Çevre bilincini başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza yaygınlaştırmayı,
* Yönetim sistemlerinin performansını sürekli iyileştirmeyi,
* İSG tehlikelerini dikkate alarak ve riskleri yöneterek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı,
* Yaralanma ve sağlık sorunlarını önlemeyi,
* Çalışan ve çalışan temsilcilerine danışmayı ve katılımlarını sağlamayı,
* Çevreyi korumayı, tüm faaliyetlerimizin çevre boyutunu dikkate alarak kirliliği kaynağında önlemeyi,
* Atıklarımızı azaltıcı önlemler almayı, hammadde, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,
* Atıklarımızı azaltıcı önlemler almayı, hammadde, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,

           taahhüt ediyoruz.