Etik Politikası

* Faaliyet kapsamında müşterilerinden aldığı tüm projelerin gerçekleştirilmesi sırasında rüşvete ve yolsuzluğa karşı UK Modern Slavery Act 2015 Sözleşmesine ve diğer rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yerel yasal düzenlemelere uyar.
* Faaliyetlerinde iş ahlakından kesinlikle ödün vermez.
* Faaliyetlerini sürdürmesi sırasında kanunlara öncelik ve önem vererek, tüm çalışmalarında ilgili yasalara uygun davranır.
* Tarafsızlığına şüphe düşürecek şekilde hediye veya ödül vermez, teklif etmez veya faaliyetlerini sürdürebilmek için kendisine bir avantaj ya da çıkar sağlayacak konulardan uzak durur
* Rüşvetin kabul ve teklif edilmesi veya azmettirilmesi veya söz verilmesi durumlarının tespiti halinde kendi bünyesinde oluşturulan, Etik Prosedürü’ne göre ilgili duruma karışan personeli ile derhal ilişkilerini keser.
* Personeli arasında köken, renk, din, cinsiyet veya medeni, ailevi maluliyet veya mahkumiyet durumu sebebi ile herhangi bir ayrımcılık yapmaz.
* Gerçekleştirdiği proje veya müşteri bilgilerini içeren verilerin kaybolmasını ya da dikkatsizlik sonucu 2. veya 3. taraflara iletilmesini önlemek amacı ile toplanan tüm verileri büyük özen ve titizlikle korur.