Entegre Yönetim Sistemi

           Entegre yönetim sistemimiz; amaçlanan kaliteye ulaşmak, çevre ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla ilerletilen tüm süreçleri, açıklanan prosedürleri ve benimsenen prensipleri içeren sistemler bütünüdür. Bu sistem ile , çalışanların bilinçlendirilmesi ve amaçlanan kalite seviyesine ulaşma amacındayız.

           SMAK kuruluşundan bugüne yönetim stratejisi olarak tüm üretimlerinde kalite, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre bilincini en ileri düzeyde dikkate alarak yasal zorunlulukların ötesinde oluşturur ve uygular. Bu strateji 2013 yılında başlatılan çalışmalar ile TURKAK akreditasyonu ile belgelendirilmiştir.